HAR DU LYST TIL Å LÆRE Å SPILLE ET INSTRUMENT?

Nye medlemmer er velkommen mandager fra kl 17.15 - 18.45 i Hamar Kulturhus,
Rom: ensemble 3 i underetasjen > Les mer her...

Hamar

Ungdomskorps

Ungdom mellom 13‐ 19 år.

Hamar Jente-og Guttekorps

Elever fra 5.‐6. og 7.klasse
HJSKJuniorkorps


Elever fra 3.-4. klasse

*
*

HJSKaspiranter


Elever til aspirant fra 2‐klasse

Kontakt oss gjerne

Ved å sende en mail, får du raskt svar:

Hamar Janitsjarskole
PB 484, 2304 HAMAR
Hamar kulturhus, plan 2