ÅPEN DAG - Torsdag 8. Juni

Har du lyst til å lære å spille et instrument?
Åpen dag i Hamar Kulturhus, 2 etg, korpssalen "Ole Edvard Antonsen". Fra kl 18.00 - 19.30

Hamar

Ungdomskorps

Ungdom mellom 13‐ 19 år.

Hamar Jente-og Guttekorps

Elever fra 5.‐6. og 7.klasse
HJSKJuniorkorps


Elever fra 3.-4. klasse

*
*

HJSKaspiranter


Elever til aspirant fra 2‐klasse

Kontakt oss gjerne

Ved å sende en mail, får du raskt svar:

Hamar Janitsjarskole
PB 484, 2304 HAMAR
Hamar kulturhus, plan 2