Oppstart høstsemesteret:

Juniorkorpset: Torsdag 24. August, kl 17.00 - 18.00
HJGK: Torsdag 24. August, kl 18.00 - 19.00
HUK: Torsdag 24. August, kl 19.00
Nye elever (fra 2. klasse) ønskes velkommen til oss i Hamar Kulturhus, Torsdag 31. August, kl 17.00

Hamar

Ungdomskorps

Ungdom mellom 13‐ 19 år.

Hamar Jente-og Guttekorps

Elever fra 5.‐6. og 7.klasse
HJSKJuniorkorps


Elever fra 3.-4. klasse

*
*

HJSKaspiranter


Elever til aspirant fra 2‐klasse

Kontakt oss gjerne

Ved å sende en mail, får du raskt svar:

Hamar Janitsjarskole
PB 484, 2304 HAMAR
Hamar kulturhus, plan 2