Opptak av nye elever

- Mer enn bare musikk

Janitsjarskolen i Hamar har en lang historie. Vi har tradisjoner å vise til, og vi er en viktig bidragsyter til kulturlivet i byen.

Korps- og gruppespill handler også om mye mer enn musikk. I Hamar Janitsjar-skole utvikles elevene på ulike områder som menneske:

  • Personlige egenskaper fanges opp og stimuleres
  • samarbeid i små og store grupper
  • Føle seg sikker i samvær med andre
  • Relasjoner for livet

MUSIKKEN OG UNDERVISNINGEN

Janitsjarskolen tilbyr undervisning på mange instrumenter. Også utradisjonelle instrumenter i korpssammenheng. Instrumenter som obo, fagott og el-bass er eksempel på bredden i janitsjar-skolen i tillegg til de tradisjonelle korpsinstrumentene. Marsjering i gatene er bare en liten del av virksomheten. Former som sang og dans er også elementer som inkluderes i ulike opptreder.

Opplæringen foregår både individuelt, i små og store grupper og i korps.INNTAK AV NYE ELEVER HØSTSEMESTERET 2017

2. trinn

Hver høst tar vi i mot nye elever fra de første skoletrinnene. Elevene samles i grupper hvor det undervises i sang, notelære, rytmeinstrumenter og på blokkfløyte. Elevene får tildelt instrument like etter oppstart. Instrumentopplæring skjer enten individuelt eller i små grupper. Aspirantene har fast øvelse mandag kl 18.00

3. - 6. trinn
Denne aldersgruppen har store variasjoner i grunnopplæring hjemmefra og modenhet.

De fleste begynner direkte på instrument-opplæring med notelære før de begynner i Juniorkorpset eller Jente- og Guttekorpset.

Vi ønsker nye elever velkommen.

Sted: Hamar Kulturhus

VELKOMMEN !

E-post: post@janitsjarskolen.no

Kontaktpersoner:
Heidi S. Østby mobil 918 51 597
Bjørn Are Knutsen mobil 402 22 018