Oppstart høstsemester 2016


Nye Medlemmer

ØVINGSTIDER HØST 2017:

Nye elever velkommen Torsdager fra kl.17.15-18.45 i underetasjen, Hamar Kulturhus, rom "Ensemble 3"

> Kontaktinformasjon

ASPIRANTER

ØVINGSTIDER

Torsdag 17.15 -18.45, underetasjen, rom: "Ensemble 3"

JUNIORKORPSET

ØVINGSTIDER

Mandag 17.00-17.45 Korpssalen

Torsdag 17.00-18.45. Korsalen.

Enkeltundervisning etter avtale ulike dager.

4.klassingene som har spilt i Juniorkorpset frem til vårsemesteret, rykker opp i Hamar Jente- og Guttekorps høsten 2016

Første øvelse etter sommerferien: Onsdag 31.august kl.18.00-18.45.

HAMAR JENTE OG GUTTEKORPS

ØVINGSTIDER:

Mandag 18.00-18.45. Korpsøvelse.

Torsdag 17.00-18.45. Korpsøvelse.

Enkeltundervisning etter avtale ulike dager.

De av dere som starter i 8. klasse rykker direkte opp i HUK høsten 2016.


HAMAR UNGDOMSKORPS

ØVINGSTIDER:

Torsdag kl.19.00-21.00. Korpsøvelse i aulaen. Merk endret øvingstid.

Enkeltundervisning etter avtale ulike dager.