Oppstart høstsemester 2018


Nye Medlemmer

ØVINGSTIDER HØST 2018:

Nye elever velkommen Mandager fra kl.17.15-18.45 i Hamar Kulturhus

Oppstart 3. September, Med oppmøte mellom kl 17.15 og 18.00

> Kontaktinformasjon

ASPIRANTER

ØVINGSTIDER

Mandager 17.15 -18.45, underetasjen, rom: "Ensemble 3"

JUNIORKORPSET

ØVINGSTIDER

Mandag 17.00-17.45 Korpssalen

Torsdag 17.00-18.45. Korsalen.

Enkeltundervisning etter avtale ulike dager.

4.klassingene som har spilt i Juniorkorpset frem til vårsemesteret, rykker opp i Hamar Jente- og Guttekorps høsten 2016

Første øvelse etter sommerferien: Torsdag 23.august kl.17.00-18.45.

HAMAR JENTE OG GUTTEKORPS

ØVINGSTIDER:

Mandag 18.00-18.45. Korpsøvelse.

Torsdag 17.00-18.45. Korpsøvelse.

Enkeltundervisning etter avtale ulike dager.

Første øvelse etter sommerferien: Torsdag 23.august kl.17.00-20.00, Samspill med HUK

HJGK spiller sammen med HUK frem til FlashMob arrangement med NMF 15. September. Etter dette gjelder ordinære øvingstider.


HAMAR UNGDOMSKORPS

ØVINGSTIDER:

Torsdager

Første øvelse etter sommerferien: Torsdag 23.august kl.18.00-21.00.

HJGK spiller sammen med HUK frem til FlashMob arrangement med NMF 15. September. Etter dette gjelder ordinære øvingstider. Dirigent i denne perioden Jan Kola. Etter 15. September kommer Vikar. Ansettelsesprosess av ny dirigent starter medio August.

Enkeltundervisning etter avtale ulike dager.