Aspirant

Vi kaller våre yngste medlemmer i skolen for Aspiranter og disse går i 2.klasse på skolen.

MÅL
Målet med kurset er at elevene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og holdninger i musikk (sang, spill, rytmeleker m.m.). Elevene starter ganske raskt opp med korpsinstrumenter. I tillegg legger vi vekt på at elevene skal lære seg å innordne seg i et sosialt fellesskap som er nødvendig i utøvelsen av musikk. Kurset avsluttes i midten av juni.

Nye medlemmer er velkommen mandager kl 17.15 - 18.45

Mandag
Kl.--.-- Instrumentopplæring (etter høstferien).
Kl.17.15-18.45 Fellesøvelse.

Vi øver i ensamble 3 på plan 2 på Hamar kulturhus ved Stortorget.
Ledere for Aspirant-gruppen er Heidi M. Østby og Bengt Abell Furnes.


MEDLEMSKONTRAKT/KONTINGENT
Nye elever skriver medlemskontrakt med Hamar Janitsjarskole. Kontingenten betales 1/2-årlig. Se eget skriv for kontingent/ leieavtaler.

INSTRUMENTVALG / INSTRUMENTALUNDERVISNING
I samarbeid med eleven, foresatte og ledere, foretas instrumentplassering etter en periode.
Medlemmene får leie /kjøpe instrument. I tillegg får medlemmene mappe/perm ved første fremmøte. Denne tas med til hver time.

UNIFORM
Ved slutten av kurset får medlemmene utdelt uniformslue.

-rytmer, sang og toner