HVORFOR SPILLE I KORPS?

HJSK-Intro-september_web
HOME

Inntak av nye elever

Alle som ønsker å begynne i Hamar Janitsjarskole kan møte opp på torsdager mellom kl. 17 og 18.

Sted: Hamar Kulturhus, 2. etasje ved sal “Ole Edvard Antonsen”

Vi ønsker nye elever velkommen.

OBOS 100000 kr

Korpsene i Hamar Janitsjarskole

Aspirantene

Aspirantene

Aspirant

Juniorkorpset

Juniorkorpset

Hamar juniorkorps

HJGK

HJGK

Hamar Jente-og Guttekorps

HUK

HUK

Hamar Ungdomskorps

Skolekorps er den beste arena for å lære musikk, samarbeid og samspill på tvers av alder og kjønn

Engasjement

Hvorfor spille i korps?

Ungdommen har det gøy med musikken og får mange gode venner. Janitsjarskolen er en god felles plattform for barn og unge som generelt liker å drive med musikk, spille et instrument og være sammen med venner med felles interesser.

Blogg

Instrumentprøving

Instrumentprøving

Går du i 4. eller 5. klasse ønsker vi deg velkommen til oss for å få prøvd ulike korpsinstrumenter.

GRATIS aspirantkurs

GRATIS aspirantkurs

Oppmøte i Fojaeen i Hamar Kulturhus Torsdag 19.november kl. 1700

Årets julekonsert!

Årets julekonsert!

Konserten holdes søndag 8. desember kl. 13.30 – 15.30 i Aulaen på Ajer Ungdomsskole.

Louise Flores

Korps gir mestring, gede og musikalsk kvalitet #korpslykke

Diana Jones

Korps er inkluderende, inspirerende og ikke minst engasjerende - hele året!

Martin Wood
Vi har fokus på sosial inkludering, slik at korpsbevegelsen også i fremtiden speiler samfunnet.

Noen ledere