Trekning maikalender

Følg link til oversikt over kalender nummer Oversikt vinn
Gevinster kan hentes torsdag 13. juni mellom kl 18-19 i 2.etg på Kulturhuset - innerst i den lange gangen ved korpssalen

Gratis Rekruttkorps mai/juni 2024


HVORFOR SPILLE I KORPS?

Aspirantkorps 2023

Møt opp på Kulturhuset den 31. august 2023, da har vi første øvelsen for høsten.  Vi øver i 2.etg. fra kl 16:45-18:00 hver torsdag. Det blir også instrument prøving for de som har lyst til å begynne i korps denne dagen, denne foregår fra kl 18:00-19:00. Send en e-post til post@janitsjarskolen.no for påmelding innen 29.august

Korpsene i Hamar Janitsjarskole

Aspirantene

Aspirant

Juniorkorpset

Hamar juniorkorps

HJGK

Hamar Jente-og Guttekorps

HUK

Hamar Ungdomskorps
Skolekorps er den beste arena for å lære musikk, samarbeid og samspill på tvers av alder og kjønn

Hvorfor spille i korps?

Ungdommen har det gøy med musikken og får mange gode venner.
Janitsjarskolen er en god felles plattform for barn og unge
 som generelt liker å drive med musikk, spille et instrument og være
sammen med venner med felles interesser.

Noen ledere

Ingeborg Kristiansen

Sekretær

Nils Erik Asmundvaag

Kasserer

Tanja Sveen

Leder
Søk
Driftes av Styreportalen AS