Velkommen til HUK

Velkommen til HUK

Sesongstart 2018 – 2019

Det har vært en begivenhetsrik høst og nå er vi allerede inne i vintermånedene.

HJSK viste en spesielt fin side ved seg på starten av sesongen med samhandling mellom korpsene. HJGK øvde og spilte sammen med HUK frem til markeringen av NMFs 100-års-markering. Jan Kola ledet begge korpsene og sørget for en fin sammensveiset gjeng med ungdommer. En ekstra takk til Jan for en flott og litt annerledes sesongstart.

Vi har også fått til en fin samhandling i aspirant- og juniorleddet vårt. Heidi, Bengt og Kirsti får til en suveren balanse. Grunn-opplæringen har etter en liten omorgani-sering i formen blitt styrket. Og det er alltid fint å ønske nye medlemmer velkommen. Heidi og Bengt tar de med på en superfin start og reise videre i Janitsjarskolen.

HUK har siden sommerferien ventet spent på ny dirigent. Det er en prosess som har tatt litt tid. Det er mange verdier som skal ivaretas utover det å kunne formidle kunn-skap, inspirere og utvikle korpset musikalsk. Vi har et stort ansvar i å sørge for et godt miljø i tillegg til det musikalske. Trivsel og tilhørighet er det aller viktigste. Etter noen runder med gjestedirigeringer og samtaler med aktuelle kandidater, var det nå flott å endelig få ønske velkommen en ny dirigent til HUK, Kristoffer Kregnes. Mange kjenner ham fra sommerkurs på Toneheim. Men vi kan i tillegg fortelle at Kristoffer har god erfaring med korps og dirigering, og en solid utdannelse fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og bachelor på trompet fra NTNU. Vi gleder oss til tiden fremover sammen med ham.

For en som blir blank i øynene av rødjakker, var det en drømme-Triolen i år – hele HJSK samlet på scenen. Og en helt spesiell takk til Henning Børresen som ledet HUK en god periode gjennom denne høsten og under Triolen. Beste Triolen-øyeblikk å få oppleve dere alle sammen på en og samme scene igjen. Dette bør inspirerer til noen spen nende planer for å markere HJSKs 50-årsjubileum i 2020. Vi må starte plan-leggingen nå snart. Men aller først får vi vel forberede oss på juletiden vi har foran oss. Vi skal gjennom flere arrangement: HUK og koret Defrost i Ringsakerkirken og jule-konserter med både HJGK, Juniorer og Aspiranter. Jeg gleder meg til en fin juletid sammen med dere.

Selv om det er noen uker igjen, ønsker jeg dere alle en superfin høytid og en gledelig jul. Og takk for innsatsen til dere alle sammen!

Beste hilsen,

Per Cato Risberg, leder i HJSK