2. og 3. trinn

2. og 3. trinn

2. og 3. trinn (aspiranter)

Vi tar imot nye elever fra de første skoletrinnene. Elevene samles i grupper hvor det undervises i sang, notelære, rytmeinstrumenter og på blokkfløyte. Vi benytter også andre instrumenter som for  eksempel keyboard og klokkespill under opplæringen. I løpet av det første året blir barna presentert for de fleste typer instrumenter som hører til i et korps. Tildeling av instrument blir på slutten av aspirantperioden.​

På grunn av den pågående Corona-pandemien er alle øvelser i regi av Hamar Janitsjarskole avlyst inntil videre. Vi kommer med oppdatering så fort situasjonen endrer seg.