4-6 trinn

4-6 trinn

4. – 6. trinn (tilpasset opplæring)

Denne aldersgruppen har store variasjoner i modenhet og grunnopplæring. De fleste begynner direkte på instrumentopplæring med notelære før de begynner i Juniorkorpset eller Hamar jente-og guttekorps.​