Hamar janitsjarskoles venner

JANITSJARSKOLENS VENNER

Hamar Janitsjarskoles venner ble startet høsten 1992. Tidligere støtte- og interessegrupper er samlet i HJSKs
venner.

1. FORMÅL:
Hamar Janitsjarskoles venner har til formål å støtte opp om den virksomhet som forgår i HJSK bygd på skolens formålsparagraf.( Vedtekter for HJSK, kap.1, §2).

« Hamar Janitsjarskole har som formål:
  • å drive systematisk praktisk og teoretisk musikkopplæring for ungdom med sikte på å heve nivået på alle trinn av barne- og ungdomsmusikken og skape bred rekruttering til byens musikkliv.
  • å medvirke til å gi ungdommen en sunn og positiv fritidsbeskjeftigelse og en samfunnsnyttig oppdragelse».

2. ANSVARSOMRÅDE / TILKNYTNING:

Hamar Janitsjarskoles venner er underlagt Hovedstyret i HJSK. Driftsutvalget i HJSK har den daglige ledelse av
Hamar Janitsjarskoles venner. Medlemsregisteret kan ikke overleveres til andre.

3. MEDLEMSKAP:

A: Personlig medlemskap:
Personlig medlemskap i Hamar Janitsjarskoles venner er de som betaler sin årlige kontingent til foreningen.
Medlemskapet gjelder for 1 år ad gangen.

B: Bedriftsmedlemskap:
Bedrifter, forretninger og firmaer blir medlemmer av Hamar Janitsjarskoles venner etter inngått avtale med
Driftsutvalget i HJSK. Medlemskapet gjelder for avtalt periode.

4. MEDLEMSBLADET:
Alle medlemmer av Hamar Janitsjarskoles venner får tilsendt medlemsbladet.

5. TILBUD AV TJENESTER M.M.:
Personlige medlemmer, bedrifter, forretninger og andre firmaer mottar tilbud som Hamar Janitsjarskoles
hovedstyre finner det ønskelig.
Tilbudene kan være:
invitasjon til konserter, gatemarsjer m.m.
kjøp av lodder, annonser og annen inntektsbringende aktivitet for skolen.
bruk av HJSKs medlemsblad etc. for å fremme egen aktivitet (reklame m.m.).

Hamar 28. april 1997