KONTAKTINFORMASJON:


Navn: Hamar Janitsjarskole

Postadresse: PB 484, 2304 HAMAR
Øvingssted: Hamar kulturhus Plan 2
Nettside: www.janitsjarskolen.no

Kontonr. for alle korps: 1800.14.50480 Merkes m/tekst hva beløpet gjelder
Hovedstyrets medlemmer:


Leder: Per Cato Risberg 476 60 003 percatorisberg@icloud.com
Nestleder:

post@janitsjarskolen.no
Sekretær: Ingeborg Kristiansen 918 83 446 ingeborgs@gmail.com
Hovedkasserer: Bengt Abell Furnes 902 29 907
kasserer@janitsjarskolen.no
Leder styret i aspirant/junior: Kjersti Risbakken
947 93 267

Leder i styret i HJGK: Kirsti Eide Nyhus
913 98 514

Leder i styret i HUK: Ketil Are Lund 930 05 688 ket-lun@online.no
Tillitsvalgt HUK: Lars Kristian Bakken
lkbakken99@gmail.com
Materialforvalter: Ingar Ramsberg
454 01 636
Uniformsforvalter: Solfrid Anmarkrud 993 45 143 solanmark@hotmail.com
Aktivitetsleder: Tanja Sveen 994 40 319
Dirigenter:


Instruktør Aspirant Heidi M. Østby 918 51 597
Instruktør Aspirant Bengt A. Furnes 902 29 907
Hamar Juniorkorps Bengt A. Furnes/
Kirsti Thoresen


bengt.abell.furnes@gmail.com
ki.thore78@gmail.com
Hamar Jente- og Guttekorps Jan Kola 971 38 497
Hamar Ungdomskorps TBA

Hamar kulturskole:


Fagleder for blåse- og gruppeundervisning Morten Kristiansen Jota 462 56 536 morten.kristiansen.jota@hamar.kommune.no