Korpsene

Aspirantene

Aspirant

Juniorkorpset

Hamar juniorkorps

HJGK

Hamar Jente-og Guttekorps

HUK

Hamar Ungdomskorps

Hvorfor spille i korps?

Ungdommen har det gøy med musikken og får mange gode venner.
Janitsjarskolen er en god felles plattform for barn og unge
 som generelt liker å drive med musikk, spille et instrument og være
sammen med venner med felles interesser.

ASPIRANTENE

Dette er de yngste medlemmene i Hamar janitsjarskole og består av nybegynnere som akkurat har startet på instrumentet. 

Samspill og rytme står i fokus, samtidig som barna får opplæring på instrumentene. Det legges et viktig fundament både musikalsk samspill og sosialt tilhørighet.

Aspirantene holder små konserter for familie og venner gjennom hele året og de samarbeider også tett med juniorene slik at overgangen til juniorkorpset skal bli så positiv som mulig.

Rekruttering til aspirantene foregår hovedsaklig på våren gjennom rekruttkorpset, men oppstart er på høsten.  

JUNIORKORPSET

I utgangspunktet begynner alle aspirantene i juniorkorpset etter å ha spilt ett år på instrumentet. 
Alle har individuell instruksjon på instrumentet sitt hver uke og i tillegg møtes de til korpsøvelse på Hamar kulturhus hver torsdag ettermiddag.

Kirsti Thoresen leder fellesøvelsene med fokus på samspill, musikalsk utvikling og bygging av sosiale relasjoner.

Det arrangeres felles seminarer (helg med spilling med fokus på sosiale aktiviteter og konserter gjennom året.

Det skal være sosialt og moro i korps!

HJGK


Korpset har stort fokus på å skape et godt sosialt miljø for ungene. I løpet av de tre åra elevene spiller i HJGK skjer det en veldig merkbar musikalsk utvikling med hvert enkelt barn og disse årene gir et godt musikalsk fundament før ungdommene skal opp i HUK.

Alle HJGK’ere har individuell instruksjon i tillegg til samspill. Korpset har tradisjonelt sett spilt artig og moderne musikk. Musikken tilpasses gjerne slik at det blir gøy å spille for alle, uansett nivå.

HJGK har tradisjon for å delta på en konkurranse hver vår, de har seminar helger 2 ganger i året i tillegg til å holde flere fine konserter.  

HUK

Ungdommene starter i ungdomskorpset når de begynner i 8. klasse og HUK er janitsjarskolens største korps. Dirigent Kristoffer Kregnes holder orden på hele gjengen og får fram det beste i hver enkelt musikant.

Det er en flott sosial arena, musikalsk utviklende, utfordrende og morsomt. Musikken er svært varierende og det tilstrebes et nivå som er akkurat passe vanskelig. Alle skal ha noe å strekke seg etter og alle skal kjenne på mestring.

HUK har som tradisjon å delta på Innlandsmesterskapet for korps før påske, en konkurranse de har vunnet mange ganger. I tillegg er det også en tradisjon å reise på en korpstur i sommerferien.

Opp igjennom tida har mange HUK’ere kommet inn i Hans Majestet Kongens Garde etter endt tjeneste i Hamar janitsjarskole, og lista over profesjonelle musikere med fortid i HJSK er også lang.

Janitsjarskolen er en god skole å gå i 😊   
Søk
Driftes av Styreportalen AS