KORPSENE

Korpsene

Aspirantene

Aspirantene

Aspirant

Juniorkorpset

Juniorkorpset

Hamar juniorkorps

HJGK

HJGK

Hamar Jente-og Guttekorps

HUK

HUK

Hamar Ungdomskorps

Louise Flores

Korps gir mestring, gede og musikalsk kvalitet #korpslykke

Diana Jones

Korps er inkluderende, inspirerende og ikke minst engasjerende - hele året!

Martin Wood
Vi har fokus på sosial inkludering, slik at korpsbevegelsen også i fremtiden speiler samfunnet.
Det blir øvelser igjen fra torsdag 7/5. Øvelsene blir tilpasset de smittevernreglene som gjelder til enhver tid.