KORPSENE

Korpsene

Aspirantene

Aspirantene

Aspirant

Juniorkorpset

Juniorkorpset

Hamar juniorkorps

HJGK

HJGK

Hamar Jente-og Guttekorps

HUK

HUK

Hamar Ungdomskorps

Louise Flores

Korps gir mestring, gede og musikalsk kvalitet #korpslykke

Diana Jones

Korps er inkluderende, inspirerende og ikke minst engasjerende - hele året!

Martin Wood
Vi har fokus på sosial inkludering, slik at korpsbevegelsen også i fremtiden speiler samfunnet.
Det er øvelser igjen fra torsdag 21.01.21 på Hamar kulturhus. Øvelsene blir tilpasset de smittevernreglene som gjelder til enhver tid.