MAIKALENDER 2022
MAIKALENDER 2022
MAIKALENDER 2022
GEVINSTER
Dato Vinnernummer Navn på vinner (hvis kjent)
1. mai 0783
2. mai 0141
3. mai 0641
4. mai 0055
5. mai 0523
6. mai 0940
7. mai 0920
8. mai 0194
9. mai 0801
10. mai 0071
11. mai 0218
12. mai 0615
13. mai 0373
14. mai 0187
15. mai 0317
16. mai 0182
17. mai 0310
UTDELING GEVINST
Utdeling av gevinst mot framvisning av MAI KALENDER med vinnernummer kan hentes etter avtale ved henvendelse på telefon 918 83 446
Uavhentede gevinster tilfaller lotteriet etter 17. juni 2022
MAIKALENDER 2022
GEVINSTER
Dato Vinnernummer Navn på vinner (hvis kjent)
1. mai 0783
2. mai 0141
3. mai 0641
4. mai 0055
5. mai 0523
6. mai 0940
7. mai 0920
8. mai 0194
9. mai 0801
10. mai 0071
11. mai 0218
12. mai 0615
13. mai 0373
14. mai 0187
15. mai 0317
16. mai 0182
17. mai 0310

UTDELING GEVINST
Utdeling av gevinst mot framvisning av MAI KALENDER med vinnernummer kan hentes etter avtale ved henvendelse på telefon 918 83 446
Uavhentede gevinster tilfaller lotteriet etter 17. juni 2022