Styre og stell

HOVEDSTYRET

Leder 
Nils Erik Asmundvaag
Nestleder/sekretærJill Tove Buseth
Kasserer Lise Cathrine Pedersen
Material Ingar Ramsberg
SektretærKjersti Risbakken
Uniform Ingunn Bø
Aktiviteter/arrangementCatrine Rafner
Inntekt og sponsor Styret v/kasserer

MUSIKKUTVALGET

En av hovedoppgavene til musikkutvalget er å sørge for rekruttering. Musikkutvalget sørger også for at det er en plan for undervisningopplegget som benyttes i Janitsjarskolen, fra de yngste til de eldste, individuelt, i grupper og i korpsene.

Medlemmer:
  • Kristoffer Kregnes 
  • Øyvind Nordstrand
  • Heidi Østby 
  • Kirsti Thoresen  

HUK

Leder 
Ingvar Sørlien
Nestleder / Kasserer Øyvind Risbakken
Sekretær Frøydis Sund
Aktivitetsleder Lena Benedicte Bjørnbekk Dalsrud
Materialforvalter Jan Bakkerud
Uniformsforvalter Ingunn Bø

ASPIRANT / JUNIOR / HJGK

Leder 
Miriam Schytte
Sekretær 
Ingeborg Myren
Styremedlem
Aina Thorsplass
Styremedlem
Henriette Snilsberg
Styremedlem
Heidi Walbye Sveen
Styremedlem
Marthe Persheim
Styremedlem
Stian Lie-Sveen

Vedtektene

Innmelding

Grasrotandelen

KONTINGENTER OG LEIER 2024

1. KONTINGENTER FOR UTØVENDE MEDLEMMER:
  • Aspiranter:                                  3 200 kroner pr. år 
  • Juniorer, HJGK, HUK:                3 885 kroner pr. år 
  • B-medlemmer:                           1 300 kroner pr. år 
(medlemmer som har A-medlemskap i andre korps) 

Medlemmer som har permisjon: 735 kroner pr. år

Kontingenten dekker:
Korpssamspill, gruppeinstruksjon, seminarer, uniform, kontingent foresatte, medlemskontingent og forsikringer i NMF som gir også gir ytterligere medlemsfordeler (se musikkorps.no/medlemsfordeler).  

Fradrag i kontingent for medlemmer som har elevplass (instrumentundervisning) i Hamar kulturskole:
Aspirantkorps, Junior og HJGK 1 680 kr/år
HUK 840 kr/år. 

Søskenmoderasjon (denne gjelder bare for medlemskontingenten):
1. barn: ordinær kontingent 
2. barn og påfølgende barn: 25 % moderasjon.

Medlemmer som ønsker å slutte, må melde dette skriftlig til HJSK. Elever i Hamar kulturskole må selv melde seg ut av HKS om de ikke ønsker å fortsette med instrumentundervisning. Dette må skje innen 15. september / 15. januar. Dersom skriftlig utmeldelse ikke er mottatt innen fristen, må medlemskontingenten betales for halvåret. Et medlem som ikke har levert HJSKs eiendeler eller står til rest med kontingent/leie vil bli krevet ekstra kontingent lik permisjon inntil utestående er betalt. Det henvises til Hamar Janitsjarskoles vedtekter § 11 angående kontingent og leieavgifter.


2. INSTRUMENTLEIE
For instrumenter utlånt fra Hamar Janitsjarskole er leien fastsatt til 1 050 kroner pr. år. Slagverkere betaler 420 kr. pr. år for bidrag vedlikehold av felles utstyrspark i tillegg til nedbetaling av startpakke for slagverkere med 630 kr pr år, tilsammen 1050 pr.år.
For medlemmer som kjøper ut instrumentet kommer innbetalt leie til fradrag i prisen.
Dette gjelder, fløyter, klarinetter, kornett/trompet. Andre instrumenter etter nærmere avtale.


3. LÆREBØKER OG NOTESTATIV
Medlemmet må selv kjøpe lærebøker og notestativ. 
Kontingent, uniform- og instrumentleie blir fakturert 2 ganger pr år. 
Vedtatt av Årsmøtet i HJSK 15. februar 2024.
Søk
Driftes av Styreportalen AS