KONTINGENTER

KONTINGENTER OG LEIER 2019

1. KONTINGENTER FOR UTØVENDE MEDLEMMER:

  • Aspiranter:                    2.600,- kroner pr. år
  • Juniorer, HJGK, HUK:   2.900,- kroner pr. år
  • B-medlemmer:              1.100,- kroner pr. år

(medlemmer som har A-medlemskap i andre korps)

Instruksjon gjennom HKS etter fylte 13 år: 1.500,- kroner pr. år (tilleggskontingent)
(medlemmer som fortsetter med instruksjon gjennom Hamar kulturskole fra sommeren de begynner på ungdomsskolen)

Medlemmer som har permisjon:   600,- kroner pr. år

Kontingenten dekker ordinær undervisning gjennom HJSK:
Individuell /gruppe undervisning/ korpssamspill / seminarer, medlemskontingent og forsikringer i NMF som gir medlemsfordeler, se musikkorps.no/medlemsfordeler.

Medlemmer som også er elever i Hamar kulturskole vil få et fradrag på fakturaen fra HJSK tilsvarende elevavgiften i kulturskolen.

Søskenmoderasjon (denne gjelder bare for medlemskontingenten):
1. barn:  ordinær kontingent
2. barn:  25 % moderasjon
3. barn:  50 % moderasjon
4. og påfølgende barn: ingen kontingent.

Kontingenten innkreves halvårlig i to like rater og forfaller til betaling i februar og oktober.

Medlemmer som ønsker å slutte, må melde dette skriftlig til HJSK. Elever i Hamar kulturskole må selv melde seg ut av HKS om de ikke ønsker å fortsette med instrumentundervisning. Dette må skje innen 15. september / 15. januar. Dersom skriftlig utmeldelse ikke er mottatt innen fristen, må medlemskontingenten betales for halvåret. Et medlem som ikke har levert HJSKs eiendeler eller står til rest med kontingent / leie vil bli krevet ekstra kontingent lik permisjon inntil utestående er betalt. Det henvises til Hamar Janitsjarskoles vedtekter § 11 angående kontingent og leieavgifter.

2. KONTINGENT FOR IKKE – UTØVENDE MEDLEM (FORESATT):
Kontingenten er fastsatt til 200,- kroner pr. år og forfaller til betaling med 100,- kroner pr. halvår.

3. UNIFORMSLEIE:
Leien er fastsatt til 200,- kroner pr. år for de som har fått utdelt full uniform. Det gis ingen søskenmoderasjon på uniformleie. Ødelagte eller ikke innleverte effekter må erstattes.

4. INSTRUMENTLEIE:
For instrumenter utlånt fra Hamar Janitsjarskole er leien fastsatt til 800,- kroner pr. år. Trommeslagere betaler 300,- kroner pr. år.

5. LÆREBØKER OG NOTESTATIV:
Medlemmet må selv kjøpe lærebøker og notestativ.
Kontingent, uniform- og instrumentleie blir fakturert 2 ganger pr år.
Vedtatt av Årsmøtet i HJSK 7. februar 2019.

Det er øvelser igjen fra torsdag 21.01.21 på Hamar kulturhus. Øvelsene blir tilpasset de smittevernreglene som gjelder til enhver tid.