MUSIKKUTVALGET

En av hovedoppgavene til musikkutvalget er å sørge for rekruttering.

I 2019 har det for eksempel vært holdt musikkverksted i SFO på de fleste skolene i Hamar. Musikkutvalget sørger også for at det er en plan for undervisningopplegget som benyttes i Janitsjarskolen, fra de yngste til de eldste, individuelt, i grupper og i korpsene.

Medlemmer:
Bengt Abell Furnes
Kristoffer Kregnes
Wenche Tjentland
Heidi Østby
Kirsti Thoresen.

Det er øvelser igjen fra torsdag 21.01.21 på Hamar kulturhus. Øvelsene blir tilpasset de smittevernreglene som gjelder til enhver tid.