MUSIKKUTVALGET

En av hovedoppgavene til musikkutvalget er å sørge for rekruttering.

I 2019 har det for eksempel vært holdt musikkverksted i SFO på de fleste skolene i Hamar. Musikkutvalget sørger også for at det er en plan for undervisningopplegget som benyttes i Janitsjarskolen, fra de yngste til de eldste, individuelt, i grupper og i korpsene.

Medlemmer:
Bengt Abell Furnes
Kristoffer Kregnes
Torjus Holm
Heidi Østby
Kirsti Thoresen.

På grunn av den pågående Corona-pandemien er alle øvelser i regi av Hamar Janitsjarskole avlyst inntil videre. Vi kommer med oppdatering så fort situasjonen endrer seg.