Medl.fordeler NMF

Visste du at barn som spiller i korps får en hobby som
- varer hele livet
- gir mestringsfølelse
- også gjør at skolegangen faller lettere
- gir trygghet og tilhørighet
..og mye moro!

Norges Musikkorps Forbund jobber kontinuerlig med å bedre skolekorpsenes rammevilkår, slik at flest mulig barn kan få sjansen til å være med i musikkorps.

Godt å vite om andre medlemsfordeler:

Medlemsforsikring i NMF gir følgende dekning:
- verdisaksforsikring (utleverte instrumenter, noter, uniform)
- ulykkesforsikring (dødsfall, invaliditet, behandlingsutgifter ved ulykke eller tannskade)
- reiseforsikring (personlig reisegods, reisesyke, hjemtransport)
- Fly- og hotellavtale
- NMFs avtaler med SAS og Choice hotellkjede kan også benyttes av medlemmenes familie.
- Bensinavtale

Ved å registrere deg med Uno-X Gruppens bensinkort kan du få rabatt på 30 øre per liter og samtidig støtte korpset.

Hva kan du gjøre for å hjelpe ditt barn til å bli glad i hobbyen sin?
- Legg til rette for øving hjemme
- Vis interesse og bli gjerne med på spilletimer
- Hjelp barnet med å holde orden i sekken sin
- Hjelp til med øvingen
- Gi skryt og oppmuntring
- Ta del i foreldregruppen