Opptak av nye elever

- Mer enn bare musikk

Janitsjarskolen i Hamar har en lang historie. Vi har tradisjoner å vise til, og vi er en viktig bidragsyter til kulturlivet i byen.

Korps- og gruppespill handler også om mye mer enn musikk. I Hamar Janitsjarskole utvikles elevene på ulike områder som menneske:

  • Personlige egenskaper fanges opp og stimuleres
  • Samarbeid i små og store grupper
  • Føle seg sikker i samvær med andre
  • Relasjoner for livet

MUSIKKEN OG UNDERVISNINGEN

Janitsjarskolen tilbyr undervisning på mange instrumenter. Også utradisjonelle instrumenter i korpssammenheng. Instrumenter som obo, fagott og el-bass er eksempel på bredden i janitsjarskolen i tillegg til de tradisjonelle korpsinstrumentene. Marsjering i gatene er bare en liten del av virksomheten. Former som sang og dans er også elementer som inkluderes i ulike opptreder.

Opplæringen foregår både individuelt, i små og store grupper og i korps.INNTAK AV NYE ELEVER 2019

2. og 3. trinn

Vi tar i mot nye elever fra de første skoletrinnene. Elevene samles i grupper hvor det undervises i sang, notelære , rytmeinstrumenter og på blokkfløyte. Vi benytter også andre instrumenter som for eksempel keyboard og klokkespill under opplæringen. Under det første året blir barna presentert for de fleste typer instrumenter som hører til i et korps. Tildeling av instrument blir på slutten av aspirantperioden.

Ledere av aspirantkurset er Heidi Østby og Bengt Abell Furnes.

Nytt inntak alle alderstrinn 11. februar kl 17.00

4. - 6. trinn

Denne aldersgruppen har store variasjoner i modenhet og grunnopplæring. De fleste begynner direkte på instrumentopplæring med notelære før de begynner i Juniorkorpset eller Jente- og Guttekorpset.

Oppmøte mandager eller torsdager kl 17.00. Ta kontakt med oss på kontaktinfo under.

Vi ønsker nye elever velkommen.

Sted: Hamar Kulturhus, 2. etasje ved sal "Ole Edvard Antonsen"

VELKOMMEN !

E-post: post@janitsjarskolen.no

Kontaktpersoner:
Bengt Abell Furnes 902 29 907