OM OSS

MER ENN BARE MUSIKK ​
Hamar janitsjarskole har en lang historie med gode tradisjoner å vise til og er en viktig bidragsyter til kulturlivet i byen.​ Korps- og gruppespill handler også om mye mer enn musikk.

Janitsjarskolen består av barn i alderen sju til 19 år – både gutter og jenter. De yngste ser opp til de eldste og lærer av de samtidig som de eldste tar ansvar for de yngre både musikalsk og sosialt og blir gode rollemodeller.

Skolekorps er en glimrende arena for å lære musikk, samarbeid og samspill.

Personlige egenskaper fanges opp og stimuleres​ gjennom samarbeid i små og store grupper. Den enkelte elev skal kjenne seg trygg slik at man kan bygge selvtillitt – sammen.

Korps er for alle – et utviklende musikalsk fellesskap. Det er ingen forutsetning at man er musikalsk – musikk kan læres! Ikke alle kan lese noter – det kan de som spiller i korps!

Musikk omtales ofte som balsam for sjela og forskning viser også at musikk har positiv effekt på læring.

Alle ungdommer har et forhold til musikk. I korps deler man en fantastisk hobby og skaper vennskap og relasjoner for livet​. Og tenk – det er en hobby man kan holde på med til man passerer 100 år!

MUSIKKEN OG UNDERVISNINGEN

Janitsjarskolen tilbyr undervisning på mange instrumenter inkludert de noe mer utradisjonelle instrumentene. Opplæringen foregår både individuelt på instrument og i små og store grupper samt i de ulike korpsene.

​ Instrumenter som obo, fagott og el-bass er eksempel på bredden i janitsjarskolen i tillegg til de tradisjonelle korpsinstrumentene. Vi gjør alt vi kan for å tilrettelegge best mulig for den enkelte elev samtidig som vi tenker fremtidsrettet på korpsets besetning.

Ved opptak i korpset setter man opp en ønskeliste med flere alternative instrumenter. Tildeling av instrument skjer etter at søknadene er kommet inn og behov og muligheter er vurdert.

Marsjering i gatene er bare en liten del av virksomheten. De ulike korpsene har flere konserter hele året og inkluderer da gjerne elementer som dansere og sangere.

Hva med foreldrene – blir det mye «jobb» og dugnadstid til korps?
Det er en myte at korps har flere dugnadstimer eller tar mer tid for foreldrene enn andre aktiviteter. Faktisk kan du som korpsforelder (uten tillitsverv) ta sikte på å bruke mindre total tid på korps enn dersom du har barn som driver med f.eks konkurranseidretter. Som foreldre velger en selv hvor mye en ønsker å engasjere seg.  

VISJONEN VÅR

Janitsjarskolens visjon er å lære musikk, spre musikkglede og skape positive opplevelser i godt vennskap.

KJERNEVERDIENE VÅRE ER:

Musikalsk samarbeid:
 • Læring og utvikling i aldersuavhengig fellesskap
 • Spennvidde, kvalitet og bred involvering i valg av musikk og arrangementer

Glede: 
 • Det er gøy og “kult” å spille et instrument 
 • Vi har positiv innstilling og godt humør 

Sosialt: 
 • Vi skal ha et inkluderende, trygt og åpent miljø 
 • Godt vennskap, omsorg og omtanke 
 • Morsomme turer 

Lokal forankring: 
 • Inspirerer og sprer glede i nærmiljøet 
 • Deltar på lokale arrangementer 
 • Skolenes viktigste ressurs på 17. mai 
 • Skaper identitet og samhold på skolene  

HAMAR JANITSJARSKOLES VENNER

Hamar Janitsjarskoles venner har til formål å støtte opp om den virksomhet som forgår i HJSK bygd på skolens formålsparagraf med: å drive systematisk praktisk og teoretisk musikkopplæring for ungdom med sikte på å heve nivået på alle trinn av barne- og ungdomsmusikken og skape bred rekruttering til byens musikkliv;​ å medvirke til å gi ungdommen en sunn og positiv fritidsbeskjeftigelse og en samfunnsnyttig oppdragelse.​ 
Skolekorps er den beste arena for å lære musikk, samarbeid og samspill på tvers av alder og kjønn

Ledere

Ingeborg Kristiansen

Sekretær

Nils Erik Asmundvaag

Kasserer

Tanja Sveen

Leder

Ingar Ramsberg

Materialforvalter

Lena Stormoen

Uniformsforvalter

Brita Eline G Halleraker

Nestleder

Kristoffer Kregnes

Dirigent og musikalsk leder
Søk
Driftes av Styreportalen AS