Høstsemester 2018


Nye Medlemmer

ØVINGSTIDER HØST 2018:

Nye elever velkommen Mandager fra kl.17.00-18.00 i Hamar Kulturhus

Du kan starte når som helst i løpet av året.

> Kontaktinformasjon

ASPIRANTER

ØVINGSTIDER

Mandager 17.00 -18.00, v/korsalen (Ensemble 2), 2. etg. Hamar Kulturhuset

JUNIORKORPSET

ØVINGSTIDER

Torsdag 17.00-18.45. Korsalen.

Enkeltundervisning etter avtale ulike dager.

4.klassingene som har spilt i Juniorkorpset frem til vårsemesteret, rykker opp i Hamar Jente- og Guttekorps høsten 2019


HAMAR JENTE OG GUTTEKORPS

ØVINGSTIDER:

Mandag 18.00-18.45. Korpsøvelse.

Torsdag 17.00-18.45. Korpsøvelse.

Enkeltundervisning etter avtale ulike dager.HAMAR UNGDOMSKORPS

ØVINGSTIDER:

Torsdager

18.00 - 21.00

Henning Børresen fungerer som dirigent frem til og med Triolen, november 2018

Ansettelsesprosess for ny dirigent til HUK er i gang.

Enkeltundervisning etter avtale ulike dager.