Aspirantene

Aspirantene

Dette er de yngste medlemmene i Hamar janitsjarskole og er framtidas håp. 

Heidi og Bengt har fått det ærefulle oppdraget å lære fremtidens korpsmusikere musikk gjennom lek med sang og rytme. Det dannes et viktig fundament som barna bygger videre på når de på slutten av aspiranttida får utdelt instrument. Alle barna får da ca 30 min individuell instruksjon pr uke. 

Aspirantene holder små konserter for familie og venner gjennom hele året og de samarbeider også tett med juniorene slik at overgangen til juniorkorpset skal bli så positiv som mulig. 

Det er øvelser igjen fra torsdag 21.01.21 på Hamar kulturhus. Øvelsene blir tilpasset de smittevernreglene som gjelder til enhver tid.