HUK

HUK

Ungdommene starter nå i ungdomskorpset når de begynner i 7. klasse og HUK er janitsjarskolens største korps. Det er en flott sosial arena, musikalsk utviklende, utfordrende og morsomt. Musikken er svært varierende og det tilstrebes et nivå som er akkurat passe vanskelig. Alle skal ha noe å strekke seg etter og alle skal kjenne på mestring.  

HUK har som tradisjon å delta på HO-mesterskapet for korps før påske og er nå regjerende Hedmark- og Opplandsmestere for skolekorps. Dirigent Kristoffer Kregnes holder orden på hele gjengen og får fram det beste i hver enkelt musikant. 

Opp igjennom tida har mange HUK’ere kommet inn i Hans Majestet Kongens Garde etter endt tjeneste i Hamar janitsjarskole, og lista over profesjonelle musikere med fortid i HJSK er også lang. 

Janitsjarskolen er en god skole å gå i 😊 

Det er øvelser igjen fra torsdag 21.01.21 på Hamar kulturhus. Øvelsene blir tilpasset de smittevernreglene som gjelder til enhver tid.