Bengt Abell Furnes

Bengt Abell Furnes
Det blir øvelser igjen fra torsdag 7/5. Øvelsene blir tilpasset de smittevernreglene som gjelder til enhver tid.